طبق اعلام ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت قرآن کریم ، ثبت نام در این طرح تا تاریخ دهم شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید شد