ثبت نام طرح ملی تلاوت شباب الرضا(ع) تمدید شد.

ثبت نام طرح ملی تلاوت شباب الرضا(ع) تمدید شد.

ثبت نام طرح ملی تلاوت شباب الرضا(ع) تمدید شد.

علاقه مندان می توانند تا آخر مردادماه از طریق سایت
www.melitelavat.ir
در طرح ثبت نام نمایند.
ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت شباب الرضا(علیه السلام)